NP Slovenský kras

Slovenský Kras

Začite krásne výlety a spoznajte nové miesta.

Živý prenos - bociany Brzotín

Online prenos z bocianieho hniezda na budove Správy NP Slovenský kras si môžete pozrieť kliknutín na obrázok vyššie.

AKTUALITY

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

OZNAM

Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne ako správca majetku informuje o dočasnom obmedzení využívania účelovej cesty, parcelné číslo 2081/2,...

Národný park a Biosférická rezervácia Slovenský Kras

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Územie je tvorené sústavou náhorných plošín s množstvom podzemných i povrchových krasových javov, kaňonov riek a tiesňav, ktoré tieto planiny od seba oddeľujú . Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggteleckého krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995.

0 %
lesnatosť
0 +
jaskýň
0 +
druhov vyšších rastlín