NP Slovenský kras

OZNAM

Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne ako správca majetku informuje o dočasnom obmedzení využívania účelovej cesty, parcelné číslo 2081/2, k.ú. Silická Jablonica, podľa Informačného systému lesného hospodárstva –lesná cesta č.38.

 Z dôvodu havarijnej situácie je na mieste, s platnosťou od stredy 3. júla 2024 až do odvolania, osadená dočasná zákazová značka zakazujúca vjazd vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t, smerom od Silice k Silickej Jablonici. Druhá zákazová značka, zakazujúca vjazd nákladných vozidiel je osadená v opačnom smere, t.j. od Silickej Jablonice do Silice.

Sponzori prenosu