NP Slovenský kras

Skameneliny v Slovenskom krase

Slovenský kras je zaujímavý z hľadiska výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Nesmierne hodnoty skrýva aj neživá príroda. Na povrchu sú to rôzne škrapové polia, krasové jamy, skalné ihly, krasové doliny a v podzemí jaskynné priestory, ktoré všetci dobre poznáme. Obrovské bohatstvo však v sebe skrývajú aj samotné karbonátové horniny, z ktorých je celé toto územie tvorené. Geologická stavba […]