5. novembra 2019

Čistenie významného geologického profilu v Meliate

Meliatsky profil na ľavom brehu riečky Muráň v k. ú. Meliata patrí k najvýznamnejším geologickým profilom Slovenska. Je súčasťou Prírodnej pamiatky Meliatsky […]