NP Slovenský kras

Pohľad do minulosti – časť 4.

Nerudné suroviny a ostatná banská činnosť Z hľadiska hospodárskeho využitia surovín majú v oblasti Slovenského krasu najväčší význam nerudné suroviny. Vápenec a hlina sa využívali už pri stavbe prvých príbytkov. Prakticky pri každej väčšej obci existovalo hlinisko alebo malý lom na získavanie kameňa.  Územie Slovenského krasu je charakteristické predovšetkým komplexom karbonátových hornín, hlavne vápencov, ktoré sa využívajú ako […]

Pohľad do minulosti – časť 3.

zatopená štôlňa pri Hačave

Dnes v tretej časti série príspevkov  vám predstavíme ďalšie významné lokality baníctva v Slovenskom krase – Bôrku a Hačavu. Bôrka V katastri obce Bôrka sa tiež nachádza viacero v minulosti ťažených menších výskytov. V okolí obce sú badateľné stopy po starých banských prácach (pingy a krátke prieskumno-ťažobné štôlne). Rudné polohy tvoria nepravidelné hniezda, výplne puklín a nepravidelné šošovky o hrúbke až […]

Pohľad do minulosti

Prinášame vám sériu príspevkov s názvom Pohľad do minulosti, ktorou  predstavíme najvýznamnejšie lokality baníctva a banskej činnosti realizovanej v minulosti na území Slovenského krasu. Jej prvá časť je venovaná histórii baníctva a banskej činnosti v Slovenskom krase a lokalite Ardovo. Baníctvo a banská činnosť  Ťažba nerastných surovín má na území Slovenského krasu bohatú históriu. Geologická […]