NP Slovenský kras

Slovenský kras a orientačný beh

  Prírodné zvláštnosti a rozmanitosť Národného parku a biosférickej rezervácie Slovenský kras už dlhé roky priťahujú okrem turistov aj vyznávačov orientačného behu. Orientačná náročnosť a špecifickosť terénov lákajú priaznivcov tohto športového odvetvia z celého sveta, aby si vyskúšali svoje schopnosti v tomto type terénu a zároveň spoznali aj tento kút Slovenska. Jedinečná konfigurácia terénu Silickej i Plešivskej planiny, hlboké závrty, nevysoké […]