NP Slovenský kras

Slovenský kras a orientačný beh

 

Prírodné zvláštnosti a rozmanitosť Národného parku a biosférickej rezervácie Slovenský kras už dlhé roky priťahujú okrem turistov aj vyznávačov orientačného behu. Orientačná náročnosť a špecifickosť terénov lákajú priaznivcov tohto športového odvetvia z celého sveta, aby si vyskúšali svoje schopnosti v tomto type terénu a zároveň spoznali aj tento kút Slovenska. Jedinečná konfigurácia terénu Silickej i Plešivskej planiny, hlboké závrty, nevysoké vŕšky, škrapové polia, skryté lúčky, to sú tie miesta, ktoré zvyšujú nároky na rýchlu orientáciu v teréne.

Klub orientačného behu Akademik TU Košice v terénoch NP Slovenský kras pravidelne už dlhé roky organizuje počas leta trojdňové medzinárodné podujatie „Pohár Slovenského krasu“ s účasťou niekoľko stoviek pretekárov. V dňoch 24. až 26. augusta sa uskutočnil na Silickej planine ďalší ročník týchto pretekov. Rekordná účasť bola zaznamenaná v roku 1988, keď sa na podujatí Grand Prix Slovakia (sprievodné podujatie pretekov svetového pohára) zúčastnilo viac ako 3000 bežcov s mapou a buzolou. Okrem uvedeného podujatia sa v terénoch Slovenského krasu uskutočnili aj ďalšie významné celosvetové podujatia – v roku 2006 Akademické majstrovstvá sveta a v roku 2012 Juniorské majstrovstvá sveta. V roku 2020 sa organizátorom podarilo získať právo na uskutočnenie veteránskych majstrovstiev sveta, pričom dve etapy budú prebiehať na území Slovenského krasu.

Všetky uvedené aktivity v orientačnom behu sa organizujú v  koordinácii a s povolením kompetentných orgánov a dotknutých subjektov. Správa Národného parku Slovenský kras stanovuje podmienky na organizovanie týchto aktivít tak, aby bol minimalizovaný dopad na chránené územie. Za dlhé roky spolupráce môžeme konštatovať, že organizátori vždy dodržali nami stanovené podmienky. Orientační bežci sú uvedomelou skupinou, ktorá si uvedomuje dôležitosť ochrany prírody a zároveň v rozumnej miere využíva jej ponuky. Každoročná medzinárodná účasť prispieva k propagácii tohto niekedy podceňovaného územia.

 

Sponzori prenosu