NP Slovenský kras

Uviaznutý bobor v nádrži

Náš najväčší hlodavec, bobor vodný (Castor fiber), sa šíri na väčšine územia Slovenska a nie je tomu inak ani na lokalitách, ktoré patria do územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras. Vzhľadom na to, že sa väčšina výskytových miest tohto druhu nachádza v kultúrnej krajine s množstvom cudzích a bariérových prvkov, dochádza často k problémovým situáciám. […]