NP Slovenský kras

Zelený ostrov – aktivity zamerané na ochranu prírody

Minulý týždeň sme pre účastníkov XIX. Detského remeselníckeho tábora v Krásnohorskej Dlhej Lúke organizovaného Združením Gemerských Remeselníkov pripravili envirovýchovné aktivity v rámci ukončeného projektu INTERREG SK-HU „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ zamerané na ochranu prírody – tzv. Zelený ostrov. Zelený ostrov má už v tomto tábore viacročnú tradíciu. Deti sa popri tradičných remeslách ako košikárstvo, drevorezba, tkanie, […]