NP Slovenský kras

Poznáme víťazov Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian pripravila v roku 2020, v dobe pandémie,  modifikovanú verziu Ekovýchovného programu Bocian, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Hlavnou aktivitou žiakov bolo pozorovať blízke hniezda bocianov bielych, značiť si tie najzaujímavejšie pozorovania […]