NP Slovenský kras

Poznáme víťazov Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian pripravila v roku 2020, v dobe pandémie,  modifikovanú verziu Ekovýchovného programu Bocian, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Hlavnou aktivitou žiakov bolo pozorovať blízke hniezda bocianov bielych, značiť si tie najzaujímavejšie pozorovania a dôležité udalosti na hniezde (prílet rodičov, liahnutie mláďat, opustenie hniezda) a tie následne zhrnúť v hniezdnej karte. Tieto údaje získané od detí budú vyhodnotené garantom programu a publikované  v Informačnom spravodaji  pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov za rok 2020 na stránke Bociany.sk

V roku 2020 sa do Ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojilo 10 detí, ktoré spoločne pozorovali 9 bocianích hniezd.

Zdá sa to možno málo, ale práca bola časovo veľmi náročná, vyžadovala sa samostatnosť a trpezlivosť. Pozorovania majú pritom pre ochranárov veľkú hodnotu, keďže deti zmapovali dôležité míľniky v živote bocianov. Samotné deti sa takto o živote vtákov naučili oveľa viac ako z učebníc biológie a v neposlednom rade mali v dobe pandémie príležitosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas na čerstvom vzduchu.

Ako nám do telefónu povedal garant programu RNDr. Miroslav Fulín CSc. z účasti žiakov má obrovskú radosť a veľmi si váži, že aj v dobe pandémie a za provizórnych podmienok si našli čas venovať svoju pozornosť tomuto charizmatickému druhu vtáka. Takisto ďakuje aj zanieteným učiteľom a pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR, ktorí pomohli usmerniť aktivity detí.  Zároveň vyjadril nádej, že Ekovýchovný program Bocian vstúpi úspešne aj do svojho ďalšieho ročníka.

Výhercovia

Zo zapojených detí sme vyžrebovali výhercov. Priebeh žrebovania si môžete pozrieť vo videu na našom youtube.

  1. Cena – Dianka Andilová – turistický ruksak značky Mamut – 30
  2. Cena – Julka Chytilová – športové hodinky SMART WATCH
  3. Cena – Emka Mišečková – kniha „Putovanie prírodou“

Okrem uvedených cien, každé miesto získava:

  • predplatné časopisu Vtáky od ZO SZOPK Bocian, (alebo alternatívnu náhradu vzhľadom na aktuálne problémy s vydávaním časopisu)
  • propagačné materiály SOS/Birdlife,
  • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (ten zašleme všetkým zúčastneným deťom).

Výhercom blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za ich príspevok k poznaniu života bocianov bielych na Slovensku.

Viac o účastníkoch programu, hniezdnych kartách, zaujímavostiach z pozorovaní, ale aj úsmevnú príhodu z pozorovania si môžete prečítať: TU

 

Sponzori prenosu