NP Slovenský kras

Ošetrenie chránených stromov „Lipy v Rochovciach“

Dňa 8. 10. 2018 ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras a Obec Rochovce v zmysle dohody o spolupráci realizovala ošetrenie chránených stromov podľa arboristických štandardov a normy STN 83 70 10. Arboristické práce boli vykonané spoločnosťou Stromservis s.r.o.. Stromy ošetrovali dvaja arboristi za pomoci prívesnej plošiny a lezeckej techniky. Na stromoch sa vykonal zdravotný rez, odstránili sa suché a odumreté […]