NP Slovenský kras

50. výročie vzniku Programu Človek a biosféra

Slovenský výbor MAB prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR sa pripája k oslavám 50. výročia Programu MAB (Program Človek a biosféra) kampaňou biosférických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty. Z území prostredníctvom krátkych filmov, ktoré nájdete aj na youtube ŠOP SR, odznievajú posolstvá a odkazy adresované Svetovej sieti biosférických rezervácií. Manažéri medzinárodne významných území […]