NP Slovenský kras

50. výročie vzniku Programu Človek a biosféra

Slovenský výbor MAB prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR sa pripája k oslavám 50. výročia Programu MAB (Program Človek a biosféra) kampaňou biosférických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty. Z území prostredníctvom krátkych filmov, ktoré nájdete aj na youtube ŠOP SR, odznievajú posolstvá a odkazy adresované Svetovej sieti biosférických rezervácií. Manažéri medzinárodne významných území zasielajú svoj pozdrav adresovaný pre celý svet. Poukazujú na aktivity v územiach a hrdosť byť súčasťou pokrokovej myšlienky, ktorá tento rok oslavuje svoje 50. výročie.
Špeciálne prostredníctvom BR Slovenský kras sa národná kampaň pripája k výzvam siete CaveMAB, ktorá združuje biosférické rezervácie s krasovým územím a jaskyňami.

 

Sponzori prenosu