NP Slovenský kras

Čistenie významného geologického profilu v Meliate

Meliatsky profil na ľavom brehu riečky Muráň v k. ú. Meliata patrí k najvýznamnejším geologickým profilom Slovenska. Je súčasťou Prírodnej pamiatky Meliatsky profil. Vzhľadom na jedinečnosť lokality, ako najreprezentatívnejší odkryv usadenín tzv. Meliatskeho oceánu, je často navštevovaný odborníkmi i turistami zo Slovenska a z európskych štátov. Napriek tomu, že lokalita je chránená ako prírodná pamiatka, v súčasnosti sa nachádza v nevyhovujúcom stave. […]