NP Slovenský kras

Spievaj, leť, stúpaj – ako vták!

Každoročne, druhú májovú a októbrovú sobotu, prebieha globálna kampaň zameraná na sťahovavé vtáctvo. Je zároveň jediným medzinárodným programom zameraným na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o sťahovavých vtákoch a ich význame, ale aj potrebách medzinárodnej spolupráce na ich ochranu. Migrácia je pritom pre nich jedným z najcitlivejších období z roka. Od roku 2006 sa realizuje Svetový deň sťahovavých […]