NP Slovenský kras

Spievaj, leť, stúpaj – ako vták!

Každoročne, druhú májovú a októbrovú sobotu, prebieha globálna kampaň zameraná na sťahovavé vtáctvo. Je zároveň jediným medzinárodným programom zameraným na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o sťahovavých vtákoch a ich význame, ale aj potrebách medzinárodnej spolupráce na ich ochranu. Migrácia je pritom pre nich jedným z najcitlivejších období z roka.

Od roku 2006 sa realizuje Svetový deň sťahovavých vtákov na základe spolupráce medzi dvomi zmluvami OSN – Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS) a Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (AEWA)  v spolupráci s neziskovou organizáciou Environment for the Americas (EFTA). 

„Spievaj, leť, stúpaj – ako vták! “ je témou tohtoročného Svetového dňa sťahovavých vtákov. „Sťahovavé vtáky nás spájajú so svojimi jedinečnými piesňami a letmi a pripomínajú nám dôležitosť cezhraničnej spolupráce pri ich ochrane.“ Tento rok sa kampaň zamerala na fenomény „vtáčej piesne“ a „letu vtákov“ ako spôsobu, ako inšpirovať a spojiť ľudí všetkých vekových skupín po celom svete v ich spoločnej túžbe oslavovať sťahovavé vtáky a zjednotiť sa v spoločnom globálnom úsilí na ochranu vtákov a biotopov, ktoré potrebujú na prežitie. Miliardy sťahovavých vtákov pokračovali aj počas pandémie v spievaní, migrovaní, hniezdení a vyvádzaní mláďat. Naše aktivity sa spomalili a obmedzil sa náš pohyb, no ľudia o to intenzívnejšie po celom svete počúvali a sledovali vtáky. Spev vtákov sa stal pre mnohých zdrojom radosti, ktorá prepojila ľudí s prírodou v čase, keď zostali doma. Svetový deň sťahovavých vtákov 2021 preto nie je len oslavou vtákov. Je to tiež dôležitý okamih pre zamyslenie sa nad našim vlastným vzťahom k prírode a zdôraznením našej kolektívnej túžby urobiť viac pre ochranu vtákov a prírody v postpandemickom svete.

Buďte kreatívny!

Prepojenie ľudskej piesne s piesňou vtákov otvára obrovské spektrum tvorivých možností, ktoré možno univerzálne uplatniť za hranicami v mnohých krajinách po celom svete. Nápady siahajú od využitia existujúcich populárnych piesní venovaných vtákom zo všetkých kútov sveta, až po nabádanie ľudí v rôznych krajinách k tomu, aby skutočne spievali pre vtáky, t.j. „spievali ako vták pre sťahovavé vtáky“ v ich vlastnom jazyku.

SPIEVAJ a LIETAJ #LikeABird!

Aby sa z toho stala skutočná globálna „vlna ľudskej tvorivosti a prejavu“ vtákov a prírody, zaznamenajte a zdielajte svoje vtáčie piesne (alebo iné formy tvorivého vyjadrenia) inšpirované vtákmi na sociálnych sieťach pomocou nasledujúcich hashtagov #SingFlySoar #LikeABird .

Ďalšou možnosťou ako podporiť kampaň „#LikeABird“ je pre fotografov, či tvorcov filmov, zdieľať svoje videá a fotografie „vtákov počas letu“ prostredníctvom sociálnych médií pomocou hashtagov #SingFlySoar #LikeABird.

Kreativite sa medze nekladú! 

Prečo sa vtáky sťahujú?

Hlavným dôvodom je nedostatok potravy v zimnom období najmä rastlín a hmyzu. Preto na jeseň odlietajú na juh do oblastí s dostatkom obživy. Možno sa pýtate, prečo teda neostanú tam a nevychovávajú tam svoje potomstvo? Pretože v lete je tam obdobie sucha a vysoká hustota vtákov, čiže znova menej potravy.

Jarná migrácia

Prichádzajúca jar je pre vtáky signálom, že začína obdobie rozmnožovania a výchovy mláďat. Pre sťahovavé vtáky je potrebné sa najprv dostať zo zimoviska na miesta, kde si budú stavať hniezda a vychovávať potomstvo. Ich vnútorné biologické hodiny, ktoré sú riadené neurohormonálnou sústavou určujú začiatok migrácie. Ako prvé sa k nám vracajú asi od polovice februára škovránky poľné. Ich hlasné štebotanie počas letu je špecifické a dobre počuteľné. V tom čase prichádzajú aj prvé cíbiky chochlaté, holuby hrivnáky a škorce. Dobre počuteľným a nezameniteľným trúbivým zvukom sa ozývajú pri prílete začiatkom marca žeriavy popolavé lietajúce v charakteristických klinovitých formáciách. Neskôr prilietavajú pinky, červienky, vrchárky modré či viaceré druhy drozdov a postupne sa objavujú bociany biele. Bociany migrujúce v skupinkách sa podobajú siluetou žeriavom, ale nevytvárajú klinovité formácie. V druhej polovici apríla a začiatkom mája sa objavujú vtáky loviace hmyz. Najprv lastovičky a belorítky obyčajné a medzi poslednými aj dážďovník obyčajný.  Na Slovensku ročne migruje približne 30 až 50 miliónov jedincov sťahovavých vtákov.

Zdroje: web ŠOP SR

Webová stránka Svetového dňa sťahovavého vtáctva

Sponzori prenosu