NP Slovenský kras

Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

Obojživelníky sú triedou stavovcov s premenlivou teplotou tela.  Majú holú, žľaznatú kožu prispôsobenú na dýchanie celým povrchom tela. Väčšina druhov žije vo vlhkom prostredí, vodné prostredie vyhľadávajú len v období rozmnožovania. Do tejto skupiny živočíchov patria  žaby, mloky aj salamandra. Jarná migrácia obojživelníkov Všetky druhy obojživelníkov na Slovensku sú chránené.  Je množstvo negatívnych vplyvov, ktoré […]