NP Slovenský kras

Ochrana obojživelníkov pri jarnej migrácii

Obojživelníky sú triedou stavovcov s premenlivou teplotou tela.  Majú holú, žľaznatú kožu prispôsobenú na dýchanie celým povrchom tela. Väčšina druhov žije vo vlhkom prostredí, vodné prostredie vyhľadávajú len v období rozmnožovania. Do tejto skupiny živočíchov patria  žaby, mloky aj salamandra.

Jarná migrácia obojživelníkov

Všetky druhy obojživelníkov na Slovensku sú chránené.  Je množstvo negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú úhyn obojživelníkov, avšak masový úhyn na cestách sa zaznamenáva hlavne počas ich jarného migračného ťahu. Prebieha od konca februára až do mája, v závislosti od druhu, nadmorskej výšky a počasia. Dospelé jedince sa presúvajú zo zimovísk k vodným plochám – liahniskám. Práve v tomto období máme možnosť vidieť  ako samček žaby zviera samičku v objatí(amplexus) a spolu putujú až k vode, kde prebieha rozmnožovanie. U žiab dochádza k vonkajšiemu oplodneniu a  vajíčka sa vyvíjajú v rôsolovitých obaloch vo vodnom prostredí.

amplex    

Ochrana obojživelníkov – stavanie zábran

Aby sme zabránili veľkému úhynu žiab, každoročne staviame fóliové zábrany na kolíznom úseku cesty 1. triedy v úseku medzi obcami Vlachovo a Dobšiná. Na tomto úseku sa presúva veľký počet žiab, hlavne skokanov hnedých. Tohto roku sa začalo so stavaním zábran 9. marca. Vzhľadom na veľmi premenlivé počasie boli dni, keď sa prenieslo vyše 600 skokanov ale aj dni, keď  kvôli zime nebola prenesená ani jedna žabka. Ťah ešte neskončil, preto celkový počet zachránených žiab bude známy až neskôr. Ale už teraz z istotou vieme, že sme prekročili počet 1544 prenesených v minulom roku.

  

Každý rok sa popri skokanoch hnedých prenesie aj zopár ropúch bradavičnatých a tohto roku sme pomohli aj  pre nás vzácnym mlokom bodkovaným.

 

Mlok bodkovaný

Patrí medzi chvostnaté obojživelníky. Má predĺžené telo s dobre vyvinutým chvostom a štyrmi rovnako vyvinutými končatinami.  Na Slovensku patrí medzi najpočetnejší druh mloka. Dorastá do dĺžky cca 10 cm, pričom samička je menšia ako samec. Jedince sú hnedej alebo olivovej farby s červeným alebo oranžovým bruchom a čiernymi škvrnami. Žijú na súši blízko vody, kde sa pária. Vajíčka kladú do vody a prichytia ich o vegetáciu. Sú aktívne hlavne v noci. Živia sa hmyzom, slimákmi a červami. Cez deň sa ukrývajú. Sú zákonom chránené. Spoločenská hodnota mloka bodkovaného je 230 Eur.

 

 

Sponzori prenosu