NP Slovenský kras

Veľvyslankyňa USA navštívila Slovenský kras

Americká veľvyslankyňa USA Bridget Brink počas svojej dvojdňovej návštevy Rožňavy a jej blízkeho okolia navštívila aj Národný park Slovenský kras. Za doprovodu riaditeľa správy NP Ing. J. Kilíka a zástupcu riaditeľstva ŠOP SR Ing. I. Koubeka sa pani veľvyslankyňa v sobotu 11. júla vybrala na Silickú planinu. Po oboznámení sa s históriou ochrany územia, s jeho prírodnými hodnotami, problémami i výzvami […]