NP Slovenský kras

Veľvyslankyňa USA navštívila Slovenský kras

Americká veľvyslankyňa USA Bridget Brink počas svojej dvojdňovej návštevy Rožňavy a jej blízkeho okolia navštívila aj Národný park Slovenský kras. Za doprovodu riaditeľa správy NP Ing. J. Kilíka a zástupcu riaditeľstva ŠOP SR Ing. I. Koubeka sa pani veľvyslankyňa v sobotu 11. júla vybrala na Silickú planinu. Po oboznámení sa s históriou ochrany územia, s jeho prírodnými hodnotami, problémami i výzvami do budúcnosti sme sa vybrali priamo do územia krasu.

Prvou zastávkou bola priepasť Babská diera, jedno z kultových miest v Slovenskom krase. Pokračovali sme ku Silickej ľadnici, kde pani veľvyslankyňa bola oboznámená so vznikom, vývojom a objavovaním tejto najnižšie položenej ľadovej jaskyne. Z tohto príjemného chladného miesta sme sa presunuli nad obec Silica. Tu už ani typické letné horúce počasie v Slovenskom krase neodradilo pani veľvyslankyňu od pešej túry a svižným tempom sme vystúpili na kótu Fabianka. Vysvetlili sme jej spôsob obhospodarovania územia i aktivity národného parku v tejto časti.

Dozrievajúce lány obilia, obrobené kosné lúky i stále ešte zelené pasienky a ostrovy lesných pozemkov zvýrazňovali mozaikovú štruktúru krasovej krajiny. Uchvátili ju výhľady na južnú stranu smerom na Maďarsko aj okolité planiny na opačnej severnej strane, ohraničené hrebeňom Volovských vrchov. V diaľke sa črtal obrys Kráľovej hole, žiaľ Vysoké Tatry boli zahalené jemným oparom. Čas vyhradený na stretnutie veľmi rýchlo uplynul a pani veľvyslankyňa sa vybrala za ďalšími povinnosťami. Pri rozlúčke sme konštatovali, že stretnutie bolo pre obidve strany veľmi zaujímavé, poučné a inšpirujúce do budúcnosti.

Text: Ing. Ján Kilík

Autori fotografií: Igor Schneeweiss , Ján Kilík

 

 

Sponzori prenosu