NP Slovenský kras

Netopier krúžkovaný pred 26 rokmi zimuje v Slovenskom krase

Prekvapením tohtoročného zimného sčítania netopierov na území Národného parku Slovenský kras bol v Jasovskej jaskyni  zaznamenaný krúžkovaný podkovár veľký, ktorého označili kolegovia v Maďarsku v roku 1993. Jedná sa teda o 26 a pol ročného netopiera, čo znamená, že je to najstarší jedinec tohto druhu zisteného na území Slovenska  a Maďarska. Cieľom  každoročne prebiehajúceho zimného sčítania netopierov na zimoviskách, z ktorých mnohé svojim významom […]

13. Noc netopierov v Jasovskej jaskyni

Spoločnosť na ochranu netopierov na Slovensku, Východoslovenské múzeum v Košiciach,  Správa Jasovskej jaskyne, ŠOP SR a Správa NP a BR Slovenský kras Vás srdečne pozývajú  na 13. Noc netopierov. Podujatie sa uskutoční dňa 18. 9. 2019 v areáli Jasovskej jaskyne a  je určené širokej verejnosti. Vstup je voľný. Nezabudnite si priniesť baterku!

11. Noc netopierov v Jasovskej jaskyni

pipistrellus

Príďte sa pozrieť na netopiere zblízka! V utorok 11. septembra 2018 o 18:00 v areáli Jasovskej jaskyne.  Spoločnosť na ochranu netopierov na Slovensku, Východoslovenské múzeum v Košiciach,  Správa Jasovskej jaskyne, ŠOP SR a Správa NP a BR Slovenský kras Vás pozývajú  na 11. Noc netopierov. Podujatie je určené širokej verejnosti a vstup je voľný. Nezabudnite […]

Zimné sčítanie netopierov

kolónia podkovárov veľkých

Na území národného parku Slovenský kras prebieha aj počas tohtoročnej zimy tzv. zimné sčítanie netopierov v podzemných priestoroch tohto najrozsiahlejšieho krasového územia na Slovensku. Cieľom tejto tradičnej akcie, ktorá sa v zimných mesiacoch pravidelne organizuje už od roku 1991 v období od začiatku decembra do polovice marca je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných zimovísk. Odborníci […]