NP Slovenský kras

O netopieroch Slovenského krasu v RTVS

O tom, aké výsledky prinieslo 30. zimné sčítanie netopierov v Národnom parku Slovenský kras bol náš kolega Ing. Štefan Matis porozprávať v priamom vysielaní regionálneho magazínu Regina v  RTVS.   Pre spustenie reportáže klik na obrázok nižšie:

Netopier krúžkovaný pred 26 rokmi zimuje v Slovenskom krase

Prekvapením tohtoročného zimného sčítania netopierov na území Národného parku Slovenský kras bol v Jasovskej jaskyni  zaznamenaný krúžkovaný podkovár veľký, ktorého označili kolegovia v Maďarsku v roku 1993. Jedná sa teda o 26 a pol ročného netopiera, čo znamená, že je to najstarší jedinec tohto druhu zisteného na území Slovenska  a Maďarska. Cieľom  každoročne prebiehajúceho zimného sčítania netopierov na zimoviskách, z ktorých mnohé svojim významom […]