NP Slovenský kras

Upozornenie na obmedzenia v NP

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne upozorňuje návštevníkov NP na zvýšené nebezpečenstvo pádu stromov na účelovej komunikácii po trase Bôrka-Zádielska chata. Vplyvom abiotických škodlivých činiteľov (vietor, sneh) evidujeme vznik dôvodov na náhodnú ťažbu, ktorá nebude toho času vykonávaná. Trasa je pre motorové vozidlá prejazdná, jazda po účelovej komunikácii v NP po trase […]