NP Slovenský kras

Upozornenie na obmedzenia v NP

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne upozorňuje návštevníkov NP na zvýšené nebezpečenstvo pádu stromov na účelovej komunikácii po trase Bôrka-Zádielska chata. Vplyvom abiotických škodlivých činiteľov (vietor, sneh) evidujeme vznik dôvodov na náhodnú ťažbu, ktorá nebude toho času vykonávaná. Trasa je pre motorové vozidlá prejazdná, jazda po účelovej komunikácii v NP po trase Bôrka-Zádielska chata je na vlastné riziko.
Pohyb po značených turistických chodníkoch v Zádielskej tiesňave je v dôsledku nepriaznivého počasia z dôvodu popadaných stromov a premočeniu pôdy obmedzený.

Sponzori prenosu