NP Slovenský kras

„Žabie taxi“ – jarná migrácia obojživelníkov

Správa Národného parku Slovenský kras aj tento rok pomáhala obojživelníkom počas ich jarnej migrácie stavbou zábran na kolíznom úseku cesty 1. triedy v úseku medzi Vlachovom a Dobšinou. Na tomto úseku sa presúva veľký počet žiab, hlavne skokanov hnedých, zo zimovísk k vodným plochám – liahniskám na druhej strane cesty. Fóliové zábrany im zabránia vstupu na cestu  a nasmerujú […]