NP Slovenský kras

„Žabie taxi“ – jarná migrácia obojživelníkov

Správa Národného parku Slovenský kras aj tento rok pomáhala obojživelníkom počas ich jarnej migrácie stavbou zábran na kolíznom úseku cesty 1. triedy v úseku medzi Vlachovom a Dobšinou. Na tomto úseku sa presúva veľký počet žiab, hlavne skokanov hnedých, zo zimovísk k vodným plochám – liahniskám na druhej strane cesty. Fóliové zábrany im zabránia vstupu na cestu  a nasmerujú ich k vedrám – „taxíkom“, v ktorých ich pracovníci NP pri pravidelných kontrolách prenášajú do liahniska.

Skokan hnedý (Rana temporaria) patrí do skupiny tzv. suchozemských  skokanov. Mimo obdobia rozmnožovania sa zdržiava v lesoch, často ďaleko od vody. Jeho typickým biotopom sú listnaté a ihličnaté lesy, ale môžeme ho nájsť aj na vlhkých lúkach a tiež nad hornou hranicou lesa. Zdržiavajú sa vo vlhkých úkrytoch a za potravou vychádzajú v noci alebo cez deň za vlhkého počasia. Ich potravu tvorí hmyz, dážďovky, pavúky a slimáky. Po zimnom spánku sa združujú do párov a kladú vajíčka do menších, plytších nádrží alebo kaluží, kde sa po 30-40 dňoch liahnu žubrienky. Ich premena na dospelú žabku trvá 2-3 mesiace.

Migrácia žiab je závislá od teploty, zvyšovaním teploty prostredia sa žaby zobúdzajú a začína ich ťah na liahniská. S inštaláciou zábran sa začalo 11. marca, kedy sa objavili aj prvé jedince. Prenieslo sa 1541 skokanov hnedých a 3 ropuchy bradavičnaté.

Žaby patria medzi chránené živočíchy. Ľudia k nim často cítia odpor, ktorý spôsobuje pravdepodobne ich chladné a vlhké telo. Tvoria však veľmi dôležitý článok potravového reťazca. Sú zložkou potravy vtákov a iných živočíchov a pomáhajú nám znižovať napríklad počet škodlivého a otravného hmyzu. Je len na nás, aby sme si uvedomili ich význam v prírode a pochopili nutnosť ich ochrany.

Naše „žabie taxi“ využilo posledných 5 rokov nasledujúci počet žiab:

2015 – 1 690 ks

2016 – 3032 ks

2017 – 4 637 ks

2018 – 3 735 ks

2019 – 1 544 ks

 


Sponzori prenosu