NP Slovenský kras

Inšpirujme sa navzájom pri využívaní online nástrojov v práci s mládežou

Na každú situáciu, či problém sa dá pozrieť z dvoch strán. Aj tieto časy nás, Štátnu ochranu prírody SR, Školu ochrany prírody Varín, viedli k tomu, aby sme sa na neformálne vzdelávanie a osvetu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia pozreli aj z iného uhla. Táto kríza zasiahla aj sektor mládeže a obmedzila možnosť […]