NP Slovenský kras

Inšpirujme sa navzájom pri využívaní online nástrojov v práci s mládežou

Na každú situáciu, či problém sa dá pozrieť z dvoch strán. Aj tieto časy nás, Štátnu ochranu prírody SR, Školu ochrany prírody Varín, viedli k tomu, aby sme sa na neformálne vzdelávanie a osvetu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia pozreli aj z iného uhla. Táto kríza zasiahla aj sektor mládeže a obmedzila možnosť účinného pôsobenia a vzájomnej interakcie prostredníctvom osobného kontaktu. A tak sme prijali výzvu, aby sme mysleli „outside the box“ a začali využívať nové postupy, nástroje a prácu transformovali do online prostredia.

Online webinár – nástoj pre inšpiráciu

Priniesť nové inšpirácie, podeliť sa vzájomne o nové poznatky a tak zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových digitálnych nástrojov, inovatívnych metód práce s mládežou a ich zavedenie a následné využívanie v praxi, to bolo cieľom  webináru pracovníkov environmentálnej výchovy ŠOP SR. Začiatkom decembra sa v online priestore prostredníctvom platformy Zoom stretli dvadsiati pracovníci pre environmentálnu výchovu z chránených územní celého Slovenska.

Predstavme si Google formulár, Actionbound a Kahoot

Úvod do témy online nástrojov nám prezentovala Lucia Miňová zo Správy CHKO Poľana. Google formulár nám predstavila Miriam Balciarová zo ŠOP SR, Školy ochrany prírody Varín, ktorá zároveň ukázala rôzne typy vytvorených formulárov a ich využitie v praxi. Nasledoval tutorial, ako si vytvoriť v google formulári kvíz pre mládež a verejnosť, ako si vybrať a nastaviť viaceré možností odpovedí. Po tejto inštruktáži boli účastníci webináru rozdelení v zoome do troch rooms (blokov), kde mali spoločne vytvoriť krátky kvíz o zaujímavostiach zo sveta zvierat, rastlín a mokradí.

V ďalšom bloku nám Anna Gondová zo Správy CHKO Poľana predstavila aplikáciu Actionbound prostredníctvom zdieľania práce s dokumentom na obrazovke, vysvetlila, ako si vytvoriť zaujímavú aktivitu, či celodenné podujatie. Potom si už účastníci priamo na sebe vyskúšali online terénnu hru Objavovanie tajomstiev Kalamárky. Tak sa všetci preniesli do oblasti Poľany a plnili jednotlivé rôzne zostavené úlohy ako napríklad kvíz, nahratie zvuku, fotografie, hľadanie miesta podľa GPS a nakoniec vylúštili tajničku.

Iný nástroj na vytváranie kvízov a hier, na testovanie vedomostí, ale aj na prezentáciu rôznych tém s názvom Kahoot, nám opäť prezentovala Lucia Miňová zo Správy CHKO Poľana. Prirodzenú súťaživosť a chuť hrať sa si účastníci vyskúšali v krátkom kvíze s desiatimi otázkami. Výhodou tejto aplikácie je automatická spätná väzba a možnosť vidieť priebežné výsledky spoluhráčov v reálnom čase. Po každej otázke sme hneď videli bodový stav a víťaza. S účastníkmi webináru sme sa zhodli a aj na základe praxe nám to p. Miňová potvrdila, že táto forma vie chytiť za srdce práve tínedžerov.

Grafický program Canva a prezentácie z činnosti kolegov

Ďalší deň sme sa venovali jednoduchému grafickému programu Canva. Jeho špecifiká, ako s ním pracovať a vytvárať rôzne typy materiálov nám predstavila Lucia Miňová zo Správy CHKO Poľana. Následne si každý účastník sám vyskúšal vytvoriť v ňom dvojstranový pracovný list, pričom mohol využiť aj šablóny, ktoré program ponúka. Veru, aj napriek tomu, že väčšina s ním pracovala prvýkrát, tak vznikli krásne samoobslužné pracovné listy na tému motýle, bocian, medveď, les, z histórie obce a pod.

V ďalšom bloku prišla na rad výmena skúseností a prezentácie zo svojej činnosti od našich niektorých kolegov. Marta Hrešová z Regionálneho centra ochrany prírody Prešov v prezentácii Ekopátračky, alebo aktivity pre veľa ľudí a málo organizátorov, ukázala aké rôzne hľadačky sa dajú vytvoriť priamo v teréne pre malých aj veľkých. Tajomný život jaskýň bol názov veľmi zaujímavej spolupráce kolegynky Andrei Balážovej zo Správy NP Slovenský kras a Baníckeho múzea v Rožňave a kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja. Tento tím pripravil k výstave Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras online prednášku spojenú s kvízom a pracovným zošitom na tému Tajomný život jaskýň. Účastníci webináru boli prví, ktorí si daný program mohli vyskúšať. CITes v nás a prezentáciu aktivít k dohorovu CITES nám prezentovala Lucia Miňová zo Správy CHKO Poľana. Čo je to ewobox, čo poskytuje a ako umožňuje prezentovať svoje podujatia, aktivity nám predstavila Júlia Turkotová zo ŠOP SR, odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v prezentácii Práca s EWOBOXOM.

Na záver

Uvedené aplikácie a programy sú príkladmi a výberom z veľkého množstva existujúcich nástrojov, či vzdelávacích platforiem. My sme boli radi, že semienko inšpirácie bolo zasadené a môžeme očakávať, že prinesie úrodu v podobe nových aktivít a programov vytvorených v nových aplikáciách a programoch pri práci s mládežou.

 

Zdroj: ŠOP SR – Škola ochrany prírody Varín

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing. ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Účastníci EV webinára

Tvorba kvízu v 3 skupinách

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorené hry v Actionbounde prezentované A. Gondovou z CHKO Poľana

Predstavenie aplikácie Kahoot

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia Ekopátračky od M. Hrešovej z RCOP Prešov

Prezentácia CITes v nás od L. Miňovej z CHKO Poľana

 

 

 

 

 

 

 

Sponzori prenosu