NP Slovenský kras

Ako nám pomohli dobrovoľní hasiči z Vlachova pri záchrane žiab

Jarná migrácia obojživelníkov zo zimovísk na miesta ich rozmnožovania je najkritickejším obdobím ich života. Najväčšiu hrozbu predstavujú pre nich cestné komunikácie pretínajúce ich ťahové cesty. Správa Národného parku Slovenský kras v rámci ochrany obojživelníkov realizuje každoročne opatrenia na elimináciu stretu žiab s motorovými vozidlami na úseku cesty I. triedy pri obci Vlachovo, kde sa v dĺžke 300 metrov […]