NP Slovenský kras

Ako nám pomohli dobrovoľní hasiči z Vlachova pri záchrane žiab

Jarná migrácia obojživelníkov zo zimovísk na miesta ich rozmnožovania je najkritickejším obdobím ich života. Najväčšiu hrozbu predstavujú pre nich cestné komunikácie pretínajúce ich ťahové cesty. Správa Národného parku Slovenský kras v rámci ochrany obojživelníkov realizuje každoročne opatrenia na elimináciu stretu žiab s motorovými vozidlami na úseku cesty I. triedy pri obci Vlachovo, kde sa v dĺžke 300 metrov inštalujú plastové zábrany. Nahromadené, migrujúce obojživelníky sú vo vedrách prenášané na druhú stranu cestnej komunikácie, kde sú púšťané priamo v mieste kladenia znášok. Priemerne sa tu každoročne prenesie okolo 3 000 skokanov hnedých. Tohtoročné mimoriadne suché jarné obdobie však spôsobilo ďalší problém spočívajúci vo vysychaní mokrade, kde sa obojživelníky rozmnožujú. V čase vrcholiaceho sa ťahu bola mokraď už takmer úplne vyschnutá a bez okamžitého prísunu vody, by došlo k vyschnutiu a zániku väčšiny znášok. Ako jediné možné riešenie prichádzalo do úvahy doplnenie vody cisternovým vozidlom, čo sa podarilo zabezpečiť vďaka spolupráci s obcou Vlachovomiestnym dobrovoľným hasičským zborom, za čo im úprimne ďakujeme. Doplnený objem vody 10 m³, pomohol preklenúť kritické obdobie do príchodu výdatných zrážok, ktoré dorazili za dva dni. Vďaka tejto rýchlej akcii sa podarilo zachrániť takmer všetky znášky a veríme, že nastávajúce daždivejšie obdobie prispeje k celkovému vývinu a prežitiu tohtoročnej generácie žiab na tejto lokalite.

Text: Ing. Štefan Matis

Foto: Ing. Norbert Mički

 

 

Sponzori prenosu