NP Slovenský kras

Zimné prikrmovanie vtáctva

S príchodom zimy prichádza aj obdobie, kedy je v prírode nedostatok potravy. Tú môžu pociťovať najmä vtáky, ktoré u nás zostávajú aj počas zimy a vyskytujú sa aj priamo v intravilánoch miest a obcí. Ide najmä o druhy ako ďateľ veľký, rôzne druhy sýkoriek a stehlíkov, drozdy, brhlík lesný, pinka lesná, červienka obyčajná, sojka škriekavá alebo sovy, hlavne myšiarka […]