NP Slovenský kras

Deň Zeme 2021- OBNOVME NAŠU ZEM

Svet sa vracia k normálnemu životu, ale my sa nemôžeme vrátiť späť ako obyčajne. Spoločne môžeme zabrániť prichádzajúcim katastrofám v oblasti zmeny podnebia a ničenia životného prostredia. Spoločne môžeme obnoviť našu Zem. Aj tento rok je Deň Zeme, každoročne organizované podujatie, opäť spojené a znovu ovplyvnené pandémiou. Podujatia pre školy a verejnosť, terénne exkurzie či spoločné […]