NP Slovenský kras

„Úžasný vtáčí svet bez hraníc“

Štátna ochrana prírody SR v zastúpená Národným parkom Slovenský kras v spolupráci s partnerským národným parkom Aggtelek rozbieha   v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko projekt s názvom „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ (Birds of paradise). Projekt je zameraný na zachovanie a zlepšenie podmienok pre hniezdenie vybraných druhov vtákov. Cieľom je tiež vybudovať základy infraštruktúry v území  pre […]