Flóra Slovenského krasu

rumenica svieža


Fauna Slovenského krasu
jašterica zelená


Lesy Slovenského krasu

jesenné lesy


Abiotické javy Slovenského krasu

tvorba penovcov