NP Slovenský kras

Biodiverzita mokradí je pre nás prospešná

V Nedeľu 2. februára si pripomenieme Svetový deň mokradí. Mokrade sú miestom výskytu mnohých druhov rastlín a živočíchov, miestom ktoré prekvitá biodiverzitou. Posledné odhady však ukazujú globálny pokles biodiverzity, pretože mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Preto sa Svetový deň mokradí zameral na biodiverzitu mokradí. Hlavnou témou tohto významného dňa v roku 2020 je ŽIVOT V MOKRADIACH PREKVITÁ s heslom biodiverzita mokradí je pre nás prospešná. Je to jedinečná […]

Svetový deň mokradí – ponuka besied

Svetovým dňom mokradí  si pripomíname podpis Dohovoru o mokradiach, známeho aj pod názvom Ramsarská konvencia podpísaná 2. februára 1971, ako prvý z novodobých globálnych medzinárodných dohovorov na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Pristúpením k tomuto dohovoru sa aj Slovensko zaviazalo zabezpečiť dostatok vody pre prírodu a od nej závisiace budúce generácie. Čo je cieľom Svetového […]