NP Slovenský kras

Svetový deň mokradí – ponuka besied

Svetovým dňom mokradí  si pripomíname podpis Dohovoru o mokradiach, známeho aj pod názvom Ramsarská konvencia podpísaná 2. februára 1971, ako prvý z novodobých globálnych medzinárodných dohovorov na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Pristúpením k tomuto dohovoru sa aj Slovensko zaviazalo zabezpečiť dostatok vody pre prírodu a od nej závisiace budúce generácie.

Čo je cieľom Svetového dňa mokradí ?

  • propagácia mokradí a ich hodnôt
  • zdôrazniť význam mokradí, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva
  • poukázať na úbytok mokradí a starostlivosť o ne

Hlavnou témou Svetového dňa mokradí na rok 2020 je MOKRADE a BIODIVERZITA.

Správa NP a BR Slovenský kras ponúka možnosť realizovať besedy na tému Mokrade na Základných školách a Gymnáziách v jej územnej pôsobnosti  počas celého mesiaca február 2020.

V prípade záujmu o besedu píšte na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk , prípadne volajte na mob.: +421 903 298 237.

Sponzori prenosu