NP Slovenský kras

Oslávte Stredoeurópsky deň stromov a kvízujte

Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov či stavebný materiál. Sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo vo voľnej krajine. Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym […]

Výsadba pamätných stromov v Národnom parku Slovenský kras

Pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku Správa NP a BR Slovenský kras vysadila 4 pamätné stromy vo svojej územnej pôsobnosti. Brest horský (Ulmus glabra) v ústí Zádielskej doliny, javor poľný (Acer campestre) v areáli Základnej školy akad. Jura Hronca v Rožňave, dub zimný (Quercus petraea) pri parkovisku pri Silickej ľadnici a javor horský (Acer pseudoplatanus) pri […]