NP Slovenský kras

Zimné sčítanie netopierov

kolónia podkovárov veľkých

Na území národného parku Slovenský kras prebieha aj počas tohtoročnej zimy tzv. zimné sčítanie netopierov v podzemných priestoroch tohto najrozsiahlejšieho krasového územia na Slovensku. Cieľom tejto tradičnej akcie, ktorá sa v zimných mesiacoch pravidelne organizuje už od roku 1991 v období od začiatku decembra do polovice marca je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných zimovísk. Odborníci […]

2. február 2018 – Svetový deň mokradí

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2018 pripravujeme v mesiaci február interaktívne prednášky a besedy pre žiakov ZŠ v regióne, zamerané na zvýšenie povedomia o hodnotách mokradí a Ramsarskom dohovore, spojené s premietaním filmu. Akcie budú prebiehať na jednotlivých ZŠ, ktoré prejavia záujem. 

Ekovýchovný program Bocian – víťazný plagát

víťazný plagát

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlásili od 6. novembra do 20. novembra 2017 celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt. Plagát s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci bol výsledkom práce žiakov v rámci ekovýchovného programu Bocian. VÍŤAZNÝM PLAGÁTOM SA STAL PLAGÁT […]