NP Slovenský kras

Ekovýchovný program Bocian – víťazný plagát

víťazný plagát

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlásili od 6. novembra do 20. novembra 2017 celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Plagát s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci bol výsledkom práce žiakov v rámci ekovýchovného programu Bocian.

VÍŤAZNÝM PLAGÁTOM SA STAL PLAGÁT
ZŠ s VJM Nižný Lánec, p. učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 žiakov

Verejnosť a žiaci mohli hlasovať z jedenástich plagátov, ktoré vytvorili žiaci základných škôl z celého Slovenska.

Do hlasovania sa zapojilo 1 114 ľudí a víťazný plagát získal 240 hlasov.

Víťazný plagát školy bol vyhlásený pri otvorení celoslovenskej výstavy Môj sused bocian dňa 21. novembra 2017, ktorá je inštalovaná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Výstavu si môžete pozrieť v múzeu do konca roka 2017.

Kolektív žiakov víťazného plagátu zo ZŠ s VJM Nižný Lánec pod vedením p. učiteľky G. Kozmann odmeníme diplomom a drobnými vecnými cenami z tematikou ochrany prírody a krajiny.

Sponzori prenosu