NP Slovenský kras

2. február 2018 – Svetový deň mokradí

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2018 pripravujeme v mesiaci február interaktívne prednášky a besedy pre žiakov ZŠ v regióne, zamerané na zvýšenie povedomia o hodnotách mokradí a Ramsarskom dohovore, spojené s premietaním filmu. Akcie budú prebiehať na jednotlivých ZŠ, ktoré prejavia záujem. Ponuka prednášok a aktivít pre školy k Svetovému dňu mokradí 2018

2. februára si každý rok pripomíname ako Svetový deň mokradí. Je spomienkou na podpísanie Dohovoru o mokradiach v roku 1971 v iránskom meste Ramsar. Je to medzivládna dohoda, ktorá poskytuje rámec pre národné aktivity a medzinárodnú spoluprácu v ochrane a múdrom využívaní mokradí a ich zdrojov. Členské krajiny dohovoru pochádzajú zo všetkých geografických regiónov sveta. Slovensko pristúpilo k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990.

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa mokradí je Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miestktorá má poukázať na dôležitú a nenahraditeľnú funkciu mokradí v nich. Mestské mokrade nám zlepšujú život v sídlach mnohými dôležitými spôsobmi.Znižujú riziko záplav, dopĺňajú zásoby pitnej vody, filtrujú odpadové látky ako napr. toxíny, pesticídy a priemyselný odpad, čím zlepšujú kvalitu vody, zvlhčujú vzduch v sídlach, poskytujú priestor na rekreáciu a sú aj zdrojom živobytia. Tieto úžitky mokradí sú čoraz dôležitejšie, pretože počet ľudí žijúcich najmä v mestách je už viac ako 4 miliardy a naďalej  rastie.

 

 

 

Sponzori prenosu