NP Slovenský kras

Vyhodnotenie ekovýchovného programu „BOCIAN 2018“

V priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave sa dňa 27. 11. 2018 uskutočnilo regionálne vyhodnotenie ekovýchovného programu „Bocian 2018“. Vyhodnotenia sa zúčastnili žiaci zapojených škôl s pedagógmi a hostia RNDr. Eva Sitášová a RNDr. Miroslav Fulín.

V roku 2018 sa zapojilo do programu 9 škôl (ZŠ Dlhá Ves, ZŠ Györgya Dénesa s VJM Plešivec, Katolícka ZŠ Rožňava a ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave, ZŠ Turňa nad Bodvou, ZŠ Drienovec, ZŠ s MŠ Čečejovce, ZŠ s VJM Nižný Lánec a  ZŠ Buzica s VJM). V úvode sa vyhodnotil samotný program a žiaci prezentovali svoje práce, nasledovala prednáška Dr. Fulína o bocianoch a odovzdávanie cien víťazom. Najkrajší plagát – „Žiadosť bociana bieleho o dočasný pobyt v obci“ vytvoril kolektív žiakov 7. A triedy zo ZŠ Drienovec. Vo výtvarnej súťaži „Môj sused bocian”, získali ocenenie  tvorcovia troch najlepších prác: Kleopátra Szűcsová,   Natália Hajduová a Rebeka Bartošová. Na záver sa predstavil projekt “Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 jeho ciele a aktivity a účastníci si mohli prezrieť aj mobilnú enviroučebňu. Každý účastník dostal pracovný zošit vytvorený v rámci projektu a projektové letáky. Mladší sa tešili  pracovnému zošitu s omaľovánkami Vymaľuj si Kras! a starší si budú môcť preveriť svoje vedomosti ale sa aj zabaviť vypĺňaním krížoviek a osemsmeroviek s pracovným zošitom „Vtáčí raj“.

Zo všetkých zaslaných výtvarných prác sme zostavili výstavku, ktorú je možné si pozrieť do 6. 1. 2019 v priestoroch Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave.

 

           

Sponzori prenosu