NP Slovenský kras

„Za krásami Slovenského krasu“

Dňa 7. júna 2018 ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne a Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave zorganizovali 14. ročník prírodovednej súťaže družstiev “Za krásami Slovenského krasu”( pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov). Hlavnou témou súťaže bola príroda Národného parku Slovenský kras a jej jednotlivé zložky.

Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov II. stupňa (5. – 9. ročník) zo ZŠ v okrese Rožňava – ZŠ Brzotín, ZŠ P. K. Hostinského Gemerská Poloma,  ZŠ Krásnohorské Podhradie, ZŠ Nižná Slaná,  ZŠ Rejdová,  ZŠ P. E. Dobšinského Slavošovce a ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava.

Súťaž mala prebiehať v prírode na lokalite Hrhovských rybníkov , ale kvôli nepriaznivému počasiu sa konala v priestoroch Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave. Na piatich stanovištiach žiaci odpovedali na teoretické otázky týkajúce sa prírody národného parku Slovenský kras v okruhu tém flóra, fauna, NATURA 2000, neživá príroda a národný park. V poznávacej časti určovali rastliny, zvieratá, stromy, stopy zvierat a tiež horniny a nerasty, ktoré sa vyskytujú na území Slovenského krasu.

Napriek zlému počasiu súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére. Súťažiaci boli dobre pripravení, víťazné družstvá dosiahli 52 bodov z plného počtu 65 bodov. Výsledné bodové hodnotenie bolo veľmi tesné, bodový rozdiel medzi 1. a 4. miestom bol len 2,5 boda a určiť prvé a druhé miesto, pre rovnaký počet získaných bodov bolo potrebné na základe správnej odpovede na doplňujúce otázky.

Vyhodnotenie súťaže:

Víťaz získal putovný kameň. Prvé tri miesta boli odmenené minerálmi do školskej zbierky, diplomom a peknými vecnými cenami. Ostatní účastníci dostali pamätný list a zápisník.

 

Konečné umiestnenie v súťaží:

  1. miesto: ZŠ Krásnohorské Podhradie
  2. miesto: ZŠ P. K. Hostinského Gemerská Poloma
  3. miesto: ZŠ P. E. Dobšinského Slavošovce
  4. miesto: ZŠ Rejdová
  5. miesto: ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava
  6. miesto: ZŠ Nižná Slaná
  7. miesto: ZŠ Brzotín

Sponzori prenosu