NP Slovenský kras

Vianočný pozdrav

Vianočný vinš

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.

Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.

Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.

Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.

Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

Sponzori prenosu