NP Slovenský kras

Monitoring vodných a mokraďových druhov vtákov

V letných mesiacoch je práca zoológa v NP Slovenský kras zameraná okrem iného aj na monitoring vodných a mokraďových druhov vtákov. Dnes vám predstavíme dvoch z nich, a to: volavku popolavú a kaňu močiarnu.

Inventarizácia hniezd

Tak ako v obchode je potrebné na konci roka urobiť inventarizáciu zásob, zoológovia majú za úlohu robiť v rámci monitoringu druhov aj inventarizáciu hniezd. V prípade volavky, ak sú hniezda na stromoch, sa prevádza len ich spočítavanie a vizuálna kontrola. Občas však majú hniezda podobne ako kaňa močiarna ukryté v poraste trsti a pálky niektorej z mokradí. Vtedy je potrebné najprv sledovaním hniezdo presne zamerať. Ak zistíme, kde hniezdo presne je, je ideálne zistiť aj ich produktivitu, čiže koľko vajíčok, prípadne mláďat daný pár má. Pri návšteve hniezda s mláďatami sa zhodnotí ich  zdravotný stav a kondícia. Označia sa ornitologickými krúžkami a tiež doplnkovým farebným značením pre lepšiu identifikáciu jedincov po opustení hniezda. Vyhotoví sa aj fotodokumentácia.

Nižšie si môžete pozrieť videá z krúžkovania mláďat.

 

 

Možno vás po vzhliadnutí videa napadá, či je dobré vtáčatá chytať, či ich rodičia kvôli tomu neopustia. Na rozdiel od cicavcov má väčšina vtákov slabo vyvinutý čuch, v prírode sa orientujú skôr pomocou zraku a sluchu. Preto mláďatá môžeme na krátku chvíľu, kým ich skontrolujeme a okrúžkujeme chytiť. Pri hniezde sa zdržíme len na nevyhnutný čas a niektoré mláďatá pre upokojenie zakrývame.

 

 

Volavka popolavá

Volavka sa vyznačuje štíhlym telom, počas letu esovito ohnutým dlhým krkom a dlhými nohami. Je vo všeobecnosti dosť známa. Ak ju počas rozhovoru spomenieme, každý ju pozná ako tá, čo chovateľom rýb vyžiera ryby.  Je pravda, že v jedálničku má aj ryby, ale tiež aj obojživelníky, hady, hmyz. Často ju vidno aj na poliach, kde s obľubou chytá hraboše.  Hniezdi v kolóniách, hlavne na vysokých stromoch, ale od 90-tych rokov často aj v trsti a pálke. Raz ročne znáša 4-5 vajec,  na ktorých sedia obaja rodičia 25-28 dní. Je čiastočne sťahovavá, pravidelne na Slovensku aj prezimuje. Je chránená, jej spoločenská hodnota je 1000 Eur.

Údaje o populácii volaviek poskytujeme pre orgány štátnej správy, ktoré ich využívajú pri svojej rozhodovacej činnosti.

 

Kaňa močiarna
samec

V územnej pôsobnosti NP Slovenský kras hniezdi 52 párov kane močiarnej. Raritou je, že sme na lokalite Turnianskych rybníkov na dvoch hniezdach zaznamenali až 6 mláďat.

Je predmetom ochrany v CHVÚ Slovenský kras. Je o niečo menšia a štíhlejšia ako myšiak hôrny. Samec je oproti samice pestro sfarbený. Živí sa živočíšnou potravou od hmyzu až po malé cicavce. Požiera aj zdochliny. Optimálnym hniezdnym prostredím je pre ňu krajina s mozaikou mokradí a poľnohospodársky využívanej pôdy. Hniezdi raz ročne v močiaroch, rybníkoch a vodných nádržiach s hustým porastom trsti a pálky. Znáša 2-6 vajec na ktorých sedí zväčša len samica 31 – 38 dní. Mláďatá kŕmi samica, ale potravu jej prináša samec. Je sťahovavá, zimuje hlavne v Afrike. Je chránená, jej spoločenská hodnota je 2000 Eur.

 

 

Ak máte záujem vidieť kane alebo volavky aj naživo, pozývame vás na návštevu pozorovacích veží pri Hrhovských rybníkoch, alebo na vychádzku k Turnianskemu  rybníku.  Viac informácií sa dozviete tu.

fotodokumentácia mláďat – kaňa močiarna
lokalita Turniansky rybník
mláďatá volavky popolavej

 

Sponzori prenosu