NP Slovenský kras

NAJreport pre bociana – staň sa reportérom aj ty!

 

Štátna ochrana prírody v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Bocian a s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA spustila v polovici marca už 21. ročník Ekovýchovného programu Bocian.

Okrem hlavnej aktivity, ktorou je pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho, sme v rámci Svetového dňa Zeme (22.4.2022) spustili aj voliteľnú aktivitu s názvom „NAJreport pre bociana“. Cieľom tejto súťaže je zapojiť žiakov základných a stredných škôl, verejnosť a rodiny s deťmi, jednotlivcov ale aj tímy do aktivít spojených so zachovaním biologickej rozmanitosti a poukázať tak na význam ochrany prírody.

NAJreport pre bociana je bez obmedzení – či ide o fyzickú aktivitu ako napríklad pomoc pri čistení území alebo inšpiratívny kreatívny nápad, ktorý poukáže na význam ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti. Všetky aktivity priaznivé pre harmonický vzťah človeka s prírodou sú vítané.

Do súťaže sa môžete zapojiť veľmi jednoducho. Stačí formou fotografie alebo videa zaznamenať aktivitu, ktorú ste zrealizovali, pripraviť krátku reportáž a poslať ju elektronicky regionálnemu koordinátorovi programu Bocian MVDr. Andrei Balážovej na e mail andrea.balazova.sk@sopsr.sk. Súťaž trvá až do konca septembra, takže priestor na kreatívne nápady spojené s ochranou prírody je naozaj veľký.

Víťaznou sa stane reportáž, ktorú odborná porota označí za najvýstižnejšiu. Okrem toho je však možné získať aj špeciálne ocenenie, a to v kategórii najvtipnejšia reportáž a najtímovejšia reportáž. Dôležité kritériá hodnotenia budú myšlienka reportáže, celkový dojem, aktivita, súvis s danou témou, a samozrejme, originalita.

Odmenený bude každý, keďže všetci súťažiaci budú mať možnosť prezentovať svoje reportáže na pripravovanej žiackej konferencii.

Všetky informácie o Ekovýchodnom programe Bocian ako aj o súťaži NAJreport pre bociana nájdete TU.

Zdroj: ŠOP SR

ilustračná fotografia: zdroj pixabay

Sponzori prenosu