NP Slovenský kras

Prírodovedná súťaž v Zádielskej tiesňave

Prírodovedná súťaž s názvom „Za krásami Slovenského krasu“, pre žiakov II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií z okresu Rožňava, ktorého spoluorganizátorom je  Gemerská knižnica v Rožňave – kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja , má v NP Slovenský kras už dlhoročnú tradíciu. Prvá súťaž sa konala v roku 2004. Hlavnou témou súťaže je príroda Národného parku Slovenský kras a jej jednotlivé zložky. Účastníci na piatich stanovištiach odpovedajú najprv na otázky z okruhu tém: flóra, fauna, NATURA 2000, neživá príroda, Národný park Slovenský kras a následne v poznávacej časti určujú rastliny, zvieratá, stopy zvierat, stromy, horniny a nerasty. Súťaž prebieha priamo v lone prírody. Ak nám počasie neprialo, tak sa nami nazývaný „mokrý variant“ konal vždy v priestoroch Gemerskej knižnice v Rožňave.

Tohtoročný 18. ročník prírodovednej súťaže sme zorganizovali v očarujúcom prostredí Zádielskej tiesňavy. Dvojkilometrová trasa viedla popri Blatnom potoku úvodnou časťou Náučného chodníka Zádielska tiesňava, od parkoviska v obci Zádiel až po Zádielsku chatu na konci tiesňavy. Svoje vedomosti o Slovenskom krase si zmeralo 8 družstiev. Bolo krásne slnečné počasie a prúdenie vzduchu v tiesňave nás príjemne ochladzovalo, ba niektorých až zmrazilo. Družstvá v poradí aké si vyžrebovali prichádzali na jednotlivé stanovištia v asi 15 minútových intervaloch. Po vyše hodinovej prechádzke tiesňavou ich čakalo občerstvenie pri Zádielskej chate. Už pri vyhodnocovaní bolo zrejmé, že najťažším okruhom bola neživá príroda a hlavne jej poznávacia časť určovania hornín a minerálov. Nie však pre žiačky zo ZŠ Krásnohorské Podhradie, ktoré získali 1. miesto s výsledkom 57 bodov z celkových možných 65, čím získali putovný kameň. Len o jeden bod menej, čiže 56b a tým 2. miesto získali žiaci Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave. Na 3. mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Gemerská Poloma s počtom bodov 53. Prvé tri miesta získali diplom a vecné ceny. Ostatný účastníci dostali Pamätný list a zápisník.

Veľké ďakujem patrí pani Rostášovej zo Zádielskej chaty za sponzoring, chutný obed a zabezpečenie príjemného zázemia pri vyhodnotení súťaže.

Teší nás veľký záujem o túto súťaž zo strany škôl, ako aj vedomosti žiakov, ktoré sú z roka na rok stále lepšie. Veríme, že nás nezastaví ani pandémia, ani ďalšie okolnosti a krásnu súťaž Za krásami Slovenského krasu si budeme môcť užiť aj v priebehu ďalších rokov.

 

víťazné družstvo - ZŠ Krásnohorské Podhradie

 

Sponzori prenosu