NP Slovenský kras

Raritný vtáčí druh na ornitologickom stacionári v Drienovci

Na ornitologickom stacionári v Drienovci sa počas nepretržitého, 84 dní trvajúceho,  jesenného  monitoringu podarilo odchytiť raritný vtáčí druh. Strnádka malá sa ocitla v nárazovej sieti stacionára v stredu doobeda a radosť z jej odchytu a krúžkovania mal náš zoológ Milan Olekšák.

Strnádka malá

Strnádka malá (Emberiza pusilla) je menší druh spevavca. Jej domovom je severná Európa aj Ázia a len veľmi zriedkavo a výnimočne sa zatúla do strednej Európy. Ojedinele zaletuje na Britské ostrovy a západné pobrežie. Menej početne býva druh zaznamenávaný v juhozápadnej Európe a aj v severnej Afrike. Väčšina európskych záznamov je z obdobia po vyhniezdení a jesennej migrácie. Veľmi sa podobá samici strnádky trstinovej, ale je menšia a má ružové nohy. Zimuje v juhovýchodnej Ázii, takže jej výskyt na Slovensku je o to zaujímavejší.

Výskyt na Slovensku

Výskyt druhu na Slovensku bol prvý krát dokumentovaný  24. septembra 2016. Jeden mladý jedinec bol odchytený, premeraný a okrúžkovaný na močiari pri osade Béter v Lučenci. Jedná sa teda o druhý odchyt na území SR. Je to ďalší nový druh, ktorý pribudol na zoznam druhov v Chránenom vtáčom  území Slovenský kras.

Ďalšie zaujímavosti zo stacionára

V utorok sa podarilo odchytiť kolibiarika spevavého (Phylloscopus trochilus) s krúžkom ruskej krúžkovateľskej centrály. V to ráno bol krúžkovaný aj chriašť bodkovaný (Porzana porzana). Týždeň predtým, zatiaľ v najneskoršom termíne, bolo odchytených 11 lastovičiek (Hirundo rustica). Koncom septembra sa na stacionári objavil kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) s netradične bielymi letkami. A v jedno pondelkové septembrové ráno sa chytil chriašteľ vodný (Rallus aquaticus), ktorý sa nachádza aj v logu ornitologického stacionára Drienovec.

kolibiarik spevavý

 

Sponzori prenosu