NP Slovenský kras

Svetový deň mokradí – Nastal čas na obnovu mokradí

Za posledných 50 rokov zmizlo vo svete 35 % mokradí

Svetový deň mokradí si pripomíname každoročne 2. februára od roku 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach, tzv Ramsarský dohovor. Tento deň využívajú od roku 1997 vládne inštitúcie, mimovládne organizácie a občianske združenia na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách mokradí a ich prínose pre našu spoločnosť a na pripomenutie si tohto dohovoru. Hlavným organizátorom je Sekretariát Dohovoru o mokradiach.

Cieľom Svetového dňa mokradí je zvýšiť povedomie verejnosti o tom, ako veľmi sú mokrade pre ľudstvo a pre planétu dôležité a podporiť opatrenia, ktoré povedú k ich zachovaniu, rozumnému využívaniu a obnove.

Prečo je najvyšší čas?

Tohtoročná téma zdôrazňuje naliehavú potrebu zaradiť obnovu mokradí medzi priority a vyzýva všetkých, aby podnikli kroky pre záchranu a obnovu degradovaných mokradí. Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi, miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Od roku 1970 zmizlo najmenej 35 % mokradí a tento trend naďalej pokračuje.

Téma vychádza z úsilia ozdraviť planétu, ktoré presadzuje OSN v dokumente „Dekáda pre obnovu ekosystémov“. Táto globálna iniciatíva, ktorá prebieha v rokoch 2021 – 2030, vedie k záväzkom na obnovu ekosystémov a poskytuje inšpiráciu aj pre revitalizáciu mokradí na celom svete.

Degradáciu mokradí spôsobuje ľudská činnosť, kedy sú zámerne vysušované a zasypávané kvôli pestovaniu plodín, pastve a výstavbe. Mokraďové ekosystémy poškodzuje tiež znečistenie vody a nadmerný rybolov, ako aj šírenie inváznych druhov. V dôsledku úbytku mokradí je 25 % všetkých mokraďových druhov vystavených hrozbe vyhynutia a za posledných 50 rokov ubudlo 81 % vnútrozemských mokraďových druhov a 36 % pobrežných a morských druhov.

Mokrade pre život

Mokraď je územie, ktoré je nasýtené alebo zaplavené vodou či už trvalo, alebo sezónne. Medzi vnútrozemské mokrade patria močiare, rašeliniská, jazerá, rieky, riečne nivy a slatiny. Medzi pobrežné mokrade patria slaniská, ústia riek, mangrovové porasty, lagúny a dokonca aj koralové útesy. Rybníky, ryžové polia a soľné panvy sú mokrade vytvorené človekom.

Mokrade plnia dôležitú funkciu a sú pre človeka a ekosystém prospešné. Sú schopné filtrovať vodu a vytvárať jej zásoby, slúžia ako ochrana pred búrkami a povodňami, sú schopné ukladať uhlík a viaže sa ne bohatá biodiverzita. Poskytujú živobytie jednej miliarde ľudí a ďalších 3,5 miliardy je od nich potravinovo závislých.

Medzinárodný deň OSN

V roku 2021 bol Svetový deň mokradí vyhlásený za medzinárodný deň OSN. Na Valnom zhromaždení OSN vyzvalo všetkých 193 členských štátov OSN, pozorovateľské organizácie a zainteresované strany, aby si tento deň každoročne pripomínali.

On-line panelová diskusia – Nastal čas na obnovu mokradí : SEDEM PRIORITNÝCH AKCIÍ

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2023 sa diskutuje na rôzne témy, organizujú sa rôzne podujatia, webináre, dobrovoľnícke akcie, programy pre školy. Jednou z nich je aj on-line diskusia, ktorú moderuje generálna tajomníčka Dohovoru o mokradiach Dr. Musonda Mumba. Cieľom podujatia je navrhnúť siedem kľúčových prioritných opatrení na urýchlenie obnovy mokradí v rámci Dekády obnovy OSN pre obnovu ekosystémov 2021-2030. Témami sú: obnova mokradí (stav, trendy a nedostatky), kľúčové výzvy a príležitosti na ich obnovu do roku 2030.

Pozrite si na: https://www.youtube.com/watch?v=tR0uzl9fYeA

Obnova mokradí je naliehavá: Dodržte 7 osvedčených postupov:

 

Obnova mokradí je náročný projekt: Spolupráca 7 kľúčových aktérov

 

Obnovené mokrade prinášajú 7 hlavných výhod

Ako sa zapojiť, alebo prispieť k obnove mokradí ?

  • Nahrajte svoje fotografie mokradí:

https://www.worldwetlandsday.org/photo-gallery

  • Zverejnite svoj sľub pre mokraď na nástenke:

https://www.worldwetlandsday.org/pledges

  • Celosvetové podujatia, nahliadnite:

https://www.worldwetlandsday.org/events

GRANT v roku 2023 – PROJEKT pre obnovu mokradí

Dohovor o mokradiach pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2023 s témou : „Nastal čas na obnovu mokradí“, vyzýva jednotlivcov, komunitné organizácie a sociálne podniky, aby predložili návrhy na projekty. Cieľom tejto iniciatívy je prispieť k obnove mokradí, zvýšiť ich odolnosť, podporiť ich ochranu a zlepšiť manažment.

Víťazný projektový návrh alebo iniciatíva získa 10 000 EUR od spoločnosti Danone.

Žiadosti na grant posielajte od 2. februára 2023 do 2. marca 2023.

Viac o podmienkach projektu na:

https://www.worldwetlandsday.org/grant

#GenerationRestoration #ForWetlands

Stiahnite si pre deti omalovánku s témou mokrade. 

Zdroje a zaujímavé linky:

 

Zdroj text a obrázky: ŠOP SR

Aktualitu pripravil Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR v spolupráci s Odborom medzinárodnej spolupráce ŠOP SR 

Sponzori prenosu