NP Slovenský kras

Zelený ostrov – aktivity zamerané na ochranu prírody

Minulý týždeň sme pre účastníkov XIX. Detského remeselníckeho tábora v Krásnohorskej Dlhej Lúke organizovaného Združením Gemerských Remeselníkov pripravili envirovýchovné aktivity v rámci ukončeného projektu INTERREG SK-HU „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ zamerané na ochranu prírody – tzv. Zelený ostrov. Zelený ostrov má už v tomto tábore viacročnú tradíciu. Deti sa popri tradičných remeslách ako košikárstvo, drevorezba, tkanie, […]

Kto býva v dutinách stromov?

Viete, že staré stromy sú ako veľký dom, možno dokonca niktoré ako panelák? Žijú tam zvieratká, rodia sa tam mláďatká a niekedy je tam ozaj veselo a hlučno. Pod kôrou stromu si prehrýzajú chodbičky larvy chrobákov a v dutinách bývajú vtáčiky. Že ktoré? To sme si na veľkom dube spolu s deťmi z Materskej školy […]

Mobilná enviroučebňa – Vtáčí raj

V dňoch 10. – 12. 7. 2019 sme účastníkom XVIII. Detského remeselníckeho tábora v Krásnohorskej Dlhej Lúke organizovaného Združením Gemerských Remeselníkov predstavili mobilnú enviroučebňu, projekt Bird of paradise a pripravili zaujímavé aktivity týkajúce sa vtáčikov a ochrany prírody. V súčastnosti  realizujeme projekt “Úžasný vtáčí svet bez hraníc” (akronym Bird of paradise) financovaný z Programu spolupráce […]

Bez vody niet života!

Bez vody niet života, bola odpoveď škôlkarov na otázku, prečo je pre nás voda dôležitá. Celý svet si 22. marca pripomína Svetový deň vody. Tento významný deň sme dnes oslávili s deťmi z Materskej školy v Plešivci. Už aj škôlkari vedia, že voda je pre život veľmi dôležitá a bez nej by sme neprežili. Porozprávali sme sa s nimi o […]